Tin tức

Tuyến đường chuyển động tuyến tính cho định vị robot

2019-04-09

BởiLisa Elist • Các rãnh định vị robot có thể tăng thêm tính linh hoạt cho các không gian sản xuất, nhưng phải nhanh, chính xác và an toàn để thực sự hữu ích. Ở đây chúng tôi xem xét các ổ đĩa cung cấp.

Hệ thống định vị robot là các rãnh dài trong kho, hàng không vũ trụ và các cơ sở ô tô để cho phép một robot thực hiện nhiều nhiệm vụ. Còn được gọi là các đơn vị chuyển robot hoặc RTU, các thiết kế chuyển động này ngày càng phổ biến để lắp ráp, hàn quy mô lớn và kho bãi.

Trái ngược với các thiết lập điển hình trong đó robot bắt vít xuống sàn, RTU di chuyển robot thông qua các phòng làm việc và nhà máy và đưa chúng vào giữa các trạm. Các thiết lập tốt nhất cho RTU là những thiết lập mới được xây dựng hoặc những nơi mà các quy trình và máy liên quan có thể được đặt thành một hàng thẳng. Khi RTU di chuyển robot sáu trục, các rãnh tuyến tính đôi khi cũng được gọi là trục thứ bảy (hoặc ít phổ biến hơn, khi bản thân robot có bảy bậc tự do, trục thứ tám). Khi các bản nhạc này là một phần của khung, bao gồm các khung mà robot treo, chúng sẽ được thiết kế lại.

Bất kể robot hay theo dõi hình thái, điểm của trục phụ là thêm chuyển động tịnh tiến. Điều này có thể mở rộng phong bì công việc hoặc cho phép robot vận chuyển các tác phẩm hoặc công cụ. Trong một số sắp xếp, trước đây cho phép robot có xu hướng nhiều máy hoặc chọn pallet từ các hàng hoặc máy có các thành phần rất lớn. Đối với sau này, các ứng dụng phổ biến là đóng gói, hàn, cắt hồ quang plasma và các nhiệm vụ cơ học khác.

Ở đây chúng tôi tập trung vào các tùy chọn ổ đĩa cho RTU. Tuy nhiên, lưu ý rằng các kỹ sư cũng phải quyết định giữa một loạt các hướng dẫn và vòng bi (thường ở dạng người theo dõi cam hoặc hướng dẫn hồ sơ).