Tin tức

Thất bại mang nhỏ

2019-03-21
Vòng bi rãnh nhỏ thu nhỏ trong sự thất bại của khoảng 40% là bụi, bụi bẩn, mảnh vụn và ô nhiễm do ăn mòn. Sự ô nhiễm thường được gây ra bởi việc sử dụng không chính xác và môi trường bất lợi gây ra bởi nó sẽ gây ra các vấn đề về mô-men xoắn và tiếng ồn. Thất bại mang nhỏ phát sinh từ môi trường và ô nhiễm có thể được ngăn chặn, nhưng cũng thông qua quan sát đơn giản bằng mắt thường có thể xác định nguyên nhân của sự thất bại này. Miễn là sử dụng và lắp đặt hợp lý, việc xói mòn vòng bi thu nhỏ là điều dễ tránh. Các tính năng xói mòn được để lại trên mương vòng mang thu nhỏ bằng cách tải tác động hoặc lắp đặt vết lõm không chính xác. Xói mòn thường xảy ra khi tải vượt quá giới hạn năng suất. Nếu nó không được cài đặt chính xác để tải trọng trên vòng mang thu nhỏ có thể bị xói mòn. Vi thụt vào các vòng mang sẽ tạo ra tiếng ồn, độ rung và mô-men xoắn bổ sung.