Tin tức

Bản ghi số bằng sáng chế mang LYC 2010

2018-08-07
Áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới, tiếp tục thuận lợi cho việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tạo điều kiện cho công nghiệp hóa hình thành, thuận lợi để cải thiện lợi ích doanh nghiệp và tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh sở hữu trí tuệ độc lập khi phát triển sản phẩm tập trung, tăng cường hộp số điện gió khung khiên, và đường sắt tốc độ cao và đường sắt nhẹ thành phố, và máy chính xác, và mang xe, sản phẩm định hướng của nỗ lực phát triển, đột phá trong thiết kế sản phẩm, và xử lý và thử nghiệm, các khía cạnh của công nghệ chính. Trong khi đó, công ty hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản lý dự án, tăng cường kiểm tra bằng sáng chế, luận án và tiêu chuẩn kỹ thuật, ưu đãi.